0
 Monet Glass / ประเภทของงาน / สแตกกลาส 
                   
                        
 
 งานสแตกกลาส
              เป็นประติมากรรมบนพื้นกระจกที่ให้ความงามและความหรูหราโดดเด่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ออกแบบโดยไม่มีขีดจำกัด เพราะเป็นได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีประกายแวววาวเหมือนเหลี่ยมเพชร ซึ่งดูแล้วหรูหรามีความมั่นคงแข็งแรงมีการใช้ประโยชน์ได้จริง