0
 Monet Glass / ประเภทของงาน / สเตนกลาส 
                   
                        
 
 งานสเตนกลาสและสเตนกลาสเพ้นท์
              เป็นจิตรกรมมบนพื้นกระจก ออกแบบผสมผสานรุปแบบได้หลากสไตล์  ประกอบกับมีวัสดุให้เลือกหลากหลาย เช่น รางตะกั่ว รางโครเมียม รางทองเหลือง รางตะกั่วชุบทอง ตลอดจนมีสีสันของตัวพื้นกระจกให้เลือกมากมาย ส่วนการเพ้นท์ใช้เทคนิคที่มีความเฉพาะด้าน สร้างความเสมือนจริงได้ในทุกๆรูปแบบ ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษที่สามารถทนแสงแดดได้โดยไม่ซีดจาง มีอายุการใช้งานอยู่ได้นานนับร้อยปี