0
 Monet Glass / ประเภทของงาน / ฟิวส์กลาส 
                 
                        
 
 งานฟิวส์กลาส
          เป็นเทคนิคการหลอมลงพื้นกระจกที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น โดยใช้ความร้อนเป็นตัวกำหนดพื้นผิวให้มีความสวยงาม สามารถทำได้หลากหลายสไตล์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ออกแบบ